แนะนำการเดินทาง

แนะนำการเดินทาง มางานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 สามารถเดินทางได้ ทั้งเครื่องการบิน  รถไฟ รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง

 เดินทางโดยเครื่องบิน (กทม – เชียงใหม่)

จากสนามบินเชียงใหม่มายังที่จัดงานระยะทาง 5.6 km ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที ผ่านถนนมหิดล เลี่ยวขวาเข้าช้างคลาน มุ่งตรงสู่โรงแรมที่จัดงาน

 เดินทางโดยรถไฟ (สถานีรถไฟเชียงใหม่)

บริเวณหน้าสถานีรถไฟเชียใหม่ จะมีรถสองแถวสีแดง และรถตุกๆ ให้บริการ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการเดินทางมายังโรงแรมที่จัดงาน โดยสามารถเลือกเส้นทางได้หลากหลาย ตามสถานการณ์การจราจร

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง (สถานีขนส่งเชียงใหม่ อาเขต 2)

จากสถานีขนส่งเชียงใหม่ อาเขต 2 มายังโรงแรมที่จัดงานมีระยะทางประมาณ 5-10 km
  • เส้นทางถนนแก้วนวรัฐ จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านถนนที่มีการจราจรหนาแน่น (ถ้ามาถึงในช่วงเวลาเช้า และเย็น ควรหลีเลี่ยงเส้นทางนี้
  • เส้นทางถนน เจริญเมือง จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านถนนที่มีการจราจรหนาแน่น (ถ้ามาถึงในช่วงเวลาเช้า และเย็น ควรหลีเลี่ยงเส้นทางนี้
  • เส้นทาง ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ลำปาง เลี้ยวเข้า ถนนหมายเลข 1141 จะเป็นเส้นทางที่ไกลที่สุด แต่จะใช้เวลาในการเดินทางน้อยประมาณ 10 นาที เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ไม่ผ่านบริเวณที่การจราจรหนาแน่น

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

มาจากจังหวัดลำพูนด้วย ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ลำปาง เลี้ยวเข้า ถนนหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) ที่แยกดอนจั่น เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเชียงใหม่ เมื่อผ่านกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้ชิดทางซ้ายขึ้นสะพานข้ามแม่นำ้ปิง (สะพานมหิดล) แล้วเลี้ยวช้ายเมื่อผ่านแม่นำ้ปิง เข้าถนน 4032 วนลอดใต้สะพาน เข้าถนนช้างคลาน มุ่งตรงสู่โรงแรมที่จัดงาน