สถานที่จัดงาน

โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 

 

โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่  199/42 ถ. ช้างคลาน, อ. เมือง, ช้างคลาน, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 50100 ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเดินทางจากสนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการเดินทางจากสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่  และใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการเดินทางจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
  

THE EMPRESS HOTEL
199/42 Chang Klan Road
Chiang Mai 50100, Thailand

Tel. +66 53 253 199
Tel. +66 53 270 240
Fax: +66 53 272 467

Email: rsvn@empresshotels.com

Website: http://empresshotels.com/