แนะนำที่พัก

จังหวัดนครราชสีมาป็นจังหวัดที่มีโรงแรมและที่พัก จำนวนมาก โรงแรมที่เราแนะนำมีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดประชุม

 “อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล”