การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1313th Conference On Energy Network of Thailand (E-NETT)
เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 13th Conference On Energy Network of Thailand
ลงทะเบียน/ติดตามสถานะบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดทกิจกรรม การประกาศผลการพิจารณาบทความ และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (13th Conference On Energy Network of Thailand)

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการเดินทาง มางานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 สามารถเดินทางได้ ทั้งเครื่องการบิน  รถไฟ รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีโรงแรมและที่พักรวมกว่า 100 แห่ง โรงแรมที่เราแนะนำมีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดประชุม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะขับรถเล่นในเมืองมองไปรอบ ๆ หรือขับรถออกไปนอกเมืองชื่นชนบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนระดับ Platinum
ผู้สนับสนุนระดับ Gold
ผู้สนับสนุนระดับ Silver
ผู้สนับสนุนระดับ Bronze
ผู้ร่วมนิทรรศการ
จัดประชุมโดย
หน่วยงานในเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
  • 0 5387 5590
  • วิทยาลัยพลังานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี